اموزش تک br

تگ br چیست ؟

از تگ br برای رفتن به خط بعدی استفاده می شود ، که نشان دهنده شکاف خط در یک سند HTML است. عنصر <br> به عنوان “عنصر خالی” طبقه بندی می شود زیرا هیچ محتوا ندارد. این همچنین بدان معنی است که هیچ برچسب انتهایی لازم نیست . برچسب <br> فقط برای وقفه های خط که در واقع بخشی از محتوا هستند ، بکار می رود ، مثل شعرها یا آدرس ها. برای جدا کردن گروههای موضوعی در یک پاراگراف نباید از آن استفاده کرد. برای جدا کردن گروه های موضوعی ، به جای آن از چندین تگ <p> استفاده کنید.

Syntax


از تگ br برایه موقعی که میخواییم به خط بعدی بریم استفاده یکنیم .

به این صورت :

متن اول <br> متن دوم 

مثال ها

آدرس ها

یک مثال خوب برای استفاده از برچسب <br> برای ارائه آدرس ها (مانند آدرس های خیابانی) است. دلیل این امر این است که آدرس ها معمولاً به عنوان بخشی از محتوا دارای یک یا چند خط نوشته میشوند .

<address>
تهران<br>
خیابان ولیعصر <br>
پلاک ۱<br>
پاساژ ایران 
</address>

شعر / متن

یک نمونه دیگه استفاده از این تگ استفاده در نوشتن متن و یا شعر است . مثل زیر :

<blockquote>
 اول دفتر به نام ایزد دانا<br>
ای نفس خرم باد صبا<br>
روی تو خوش می‌نماید آینه ما<br>
اگر تو فارغی از حال دوستان یارا<br>
شب فراق نخواهم دواج دیبا را
</blockquote>
<cite>شعری از سعدی </cite>

تفاوت استفاه از تگ br با خط بعدی رفتن .

گرچه به خط بعد رفتن باعث میشه که گوگل یک تیتر دیگه از ما بخواد اما با استفاده از تگ br ما فقط به صورت بسری به خط بعد میریم جمله ما حفظ میشه . ینی دو تا جمله نمیشه HTML5 این امکان رو برامون فراهم ساخته .

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست