اموزش تگ bdi در HTML

تک bdi برای ایجاد عنصر 'bdi' استفاده می شود. این عنصر بر روی متن از متن استفاده می شود که برای قالب بندی متن دو طرفه باید از محیط اطراف آن جدا شود. این کار زمانی مفید است که جهت متن ناشناخته باشد ، مانند نمایش محتوای کاربر در جایی که جهت آن بسته به کاربر تغییر کند. به عنوان مثال ، وب سایت با متن چپ به راست ممکن است لیستی از نام های کاربری را نشان دهد. برخی از کاربران ممکن است یک نام کاربری داشته باشند که از راست به چپ (مانند عربی ، عبری ، فارسی ، تانا ، اردو و غیره) اجرا شود.

تک bdi چیست ؟

تک bdi در html چه کاربردی دارد؟

تک bdi برای ایجاد عنصر ‘bdi’ استفاده می شود. این عنصر بر روی متن از متن استفاده می شود که برای قالب بندی متن دو طرفه باید از محیط اطراف آن جدا شود. این کار زمانی مفید است که جهت متن ناشناخته باشد ، مانند نمایش محتوای کاربر در جایی که جهت آن بسته به کاربر تغییر کند. به عنوان مثال ، وب سایت با متن چپ به راست ممکن است لیستی از نام های کاربری را نشان دهد. برخی از کاربران ممکن است یک نام کاربری داشته باشند که از راست به چپ (مانند عربی ، عبری ، فارسی ، تانا ، اردو و غیره) اجرا شود.

امکانات تک bdi

تک bdi به شما امکان می دهد تا از جهت گیری صحیح متن را داشته باشید. در حالی که درست است که می توانید از تگ <bdo> برای تنظیم صریح جهت متن استفاده کنید ، وقتی جهت متن ناشناخته ناشناخته باشد ، این برچسب خوب نیست (این مورد با محتوای تولید شده توسط کاربر) است. اینجاست که <bdi> مفید است ، زیرا می توانید متن را با جهت متن ناشناخته از متن اطراف آن جدا کنید.

Syntax

تگ bdi را به ای صورت مینویسند <bdi> </bdi> با متن با جهت ناشناخته درج شده بین برچسب های شروع و پایان نوشته میشود .

مثال:
در اینجا لیستی از نام های کاربری از وب سایت انجمن آنلاین قرار گرفته است. توجه داشته باشید که هر نام کاربری با برچسب مشخص شده است.

<p>And the top five contributors are:</p>
<ol>
<li>User <bdi>homerjay</bdi>: 1601 posts</li>
<li>User <bdi>pgriffin</bdi>: 335 posts</li>
<li>User <bdi>إیان</bdi>: 195 posts</li>
</ol>

مثال :

در زیر مثالی از اینکه در صورت استفاده از برچسب <bdi> چه اتفاقی می افتد رخ خواهد داد. توجه کنید که موقعیت نام کاربری سوم (إریان) و تعداد ارسال ها به اطراف تغییر یافته است. تعداد ارسال ها در سمت چپ نام کاربری موجود است. دلیل این امر این است که مرورگر فکر می کند که تعداد ارسال بخشی از متن عربی است. برای غلبه بر این ، می توانیم از تگ <bdi> مانند گذشته استفاده کنیم.

<p>And the top five contributors are:</p>
<ol>
<li>User homerjay: 1601 posts</li>
<li>User pgriffin: 335 posts</li>
<li>User إیان: ۱۹۵ posts</li>
</ol>

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست