اموزش تگ code در HTML

بخشی از کد رایانه را نشان می دهد. قطعه کد می تواند یک نام عنصر XML ، نام فایل ، یک برنامه رایانه ای یا هر رشته دیگری باشد که یک کامپیوتر آن را تشخیص دهد. مرورگرها معمولاً محتوا تگ code را با قلم مونوپاس نمایش می دهند (که به آن نیز فونت با عرض ثابت یا غیر متناسب گفته می شود) مانند Courier (مگر اینکه در صفحات یک فونت برای مشخص کردن یک قلم متفاوت استفاده شده باشد).

کاربرد تگ code چیست ؟

تگ code, قطعه کد می تواند یک نام عنصر XML ، نام فایل ، یک برنامه رایانه ای یا هر رشته دیگری باشد که یک کامپیوتر آن را تشخیص دهد. مرورگرها معمولاً محتوا تگ code را با قلم مونوپاس نمایش می دهند (که به آن نیز فونت با عرض ثابت یا غیر متناسب گفته می شود) مانند Courier (مگر اینکه در صفحات یک فونت برای مشخص کردن یک قلم متفاوت استفاده شده باشد).

Syntax در تگ code

تگ code به شکل </code><code> با قطعه کد درج شده بین برچسب های شروع و پایان نوشته میشود .

مثل این :

<code>کد هایه شما </code>

مثال ها

استفاده اولیه از تگ <code>

می توانید قطعات کوتاهی از کد را در یک پاراگراف یا متن دیگر وارد کنید.

<p>
  The ColdFusion <code>DateFormat()</code> function formats the date passed in
  as a parameter.
</p>

نحوه اجرا نشدن کد نوشته شده در HTML

استفاده مشترک از تگ code نمایش کد HTML در یک صفحه وب است. برای نمایش کد HTML ، باید از اشیاء HTML صحیح استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که کد HTML در واقع توسط مرورگر نمایش داده شده است (و ارائه نشده است). به طور خاص ، شما نیاز به استفاده از &lt; به جای نماد کمتر از (>) و & gt؛ به جای نماد بزرگتر از (>).

مثل این:

<p>
  To display a blockquote, use the
  <code><blockquote></code>
  element.
</p>

چند خط

چندین خط کد را می توان با استفاده از تک های <code> با تگ های <pre> مشخص کرد.

بدون تگ pre

در اینجا مثالی از آنچه اتفاق می افتد اگر هنگام کار با چندین خط ، تگ <pre> را درج نکنید ، اتفاق می افتد.

<p>Here's the basic code for creating a table in HTML:</p>
<code>
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</code>

با تگ pre

در اینجا پس از اضافه کردن تگ <pre> است.

<p>Here's the basic code for creating a table in HTML:</p>
<pre>
<code>
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</code>
</pre>


مشخص کردن زبان کامپیوتر

هیچ راهی رسمی برای تعیین زبان کامپیوتر برایه استفاده در تگ <code> وجود دارد. مشخصات HTML توصیف زبان با استفاده از ویژگی کلاس را توصیه می کند. به عنوان مثال ، با استفاده از پیشوندهایی مانند زبان – به نام کلاس. در این مثال ما با استفاده از class="language-javascript" را مشخص زبان برنامه نویسی استفاده می شود.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست