اموزش تگ head در HTML

تگ head از چه چیز هایی تشکیل شده است | کاربرد تگ head چیست؟ | اجرای اصلی تگ head چیست؟ |
ذهن انسان محدودیت ندارد

کاربرد تگ hade چیست؟

تگ head بخش سر صفحه HTML را نشان می دهد. تگ head می تواند حاوی برچسب های HTML دیگری باشد که حاوی فراداده هستند. فراداده اطلاعاتی در مورد سند از جمله عنوان ، توضیحات ، کلمات کلیدی و غیره ارائه می دهد. یک صفحه HTML ممکن است حاوی یک تگ title ، یک یا چند تگ meta ، یک برچسب script و یک تگ style باشد.همه اینها در کنار هم تگ head را تشکیل میدهند. بیشتر فراداده ها در مرورگر نمایش داده نمی شوند (اگرچه این title معمولاً در نوار عنوان مرورگر ظاهر می شود) اما می تواند برای عملکرد صفحه مفید باشد.

نوشتن تگ head

تگ head با عنوان <head> </head> همراه با محتوای فراداده که بین برچسب های شروع و انتها محصور شده است ، نوشته می شود. تگ head بین برچسب html باز و بسته قرار می گیرد. اکثر اسناد HTML باید دارای یک برچسب title درون برچسب head باشند.

مثل این:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>2050c.com</title>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

مارا در شبکه های اجتمای دنبال کنید.

ویدو آموزشی

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست