اموزش تگ hgroup در HTML

تگ hgroup از چه چیز هایی تشکیل شده است | کاربرد تگ hgroup چیست؟ | اجرای اصلی تگ hgroup چیست؟ |
ذهن انسان محدودیتی ندارد.

تگ hgroup گروهی از تگ های <h1> - <h6> را نشان می دهد که عنوان دارای چندین سطح باشد ، مانند عنوان های فرعی ، عناوین جایگزین یا برچسب ها. تگ hgroup به شما امکان می دهد یک زیرنویس را به عنوانی متصل کنید بدون اینکه زیرنویس به طرح کلی سند اضافه شود. به عنوان مثال ، شما ممکن است یک عنوان سطح ۱(h1) داشته باشید و به دنبال آن یک زیر عنوان در یک عنوان سطح ۲ (h2) قرار دهید. در این نمونه ، عنوان سطح ۲ با سایر عناوین سطح ۲ موجود در سند متفاوت است زیرا یک عنوان از عنوان سطح ۱ است (یعنی عنوان فرعی عنوان است).

نحوه نوشتن تگ hgroup

تگ hgroup با عنوان <hgroup> </hgroup> با عنوان های گروه بندی شده که بین برچسب های شروع و پایان نوشته می شود.

مثل این:

<hgroup>
	<h1>Heading 1</h1>
	<h2>Heading 2</h2>
</hgroup>

مثال ها


مشکل


قبل از اینکه به نمونه ها نگاه کنیم ، ابتدا مطمئن شویم که مشکل را درک کرده ایم.

بدون استفاده از برچسب به راحتی می توانید از دو عنوان برای نشان دادن عنوان و زیرنویس آن استفاده کنید.

مثل این:

<h1>The Science Delusion</h1>
<h2>Freeing the Spirit of Enquiry</h2>

با این حال ، این باعث می شود که هر دو عنوان به طرح کلی سند اضافه شود. این بدان معنی است که به لحاظ معنایی ، این دو عنوان بخش یا زیرمجموعه خود را شروع می کنند. بنابراین ، زیرنویس بخش جدیدی را نشان می دهد. این ممکن است قصد شما باشد یا نباشد. بنابراین اگر قصد شما این است که زیرنویس , عنوان فرعی , عنوان و غیره به طرح کلی سند اضافه شود ، نیازی به استفاده از تگ hgroup نیست. به سادگی می توانید از تگ عنوان دیگری (<h1> - <h6>) برای علامت گذاری زیرنویس , زیر عنوان استفاده کنید. از آنجا که عناوین موجود در تگ hgroup نیستند ، عنوان دوم در طرح کلی سند ظاهر می شود.

<h1>The Science Delusion</h1>
<h2>Freeing the Spirit of Enquiry</h2>

اگر قصد شما این نیست که زیرنویس را به طرح کلی سند اضافه کنید (بخش جدیدی را شروع کنید) ، شما ۳ گزینه دارید:

 1. از تگ hgroup استفاده کنید (با W3C سازگار نیست)
 2. برای زیرنویس از یک عنصر غیر عنوان استفاده کنید (سازگار با W3C)
 3. زیرنویس را در همان عنصر عنوان عنوان عنوان (سازگار با W3C) قرار دهید

مثال ها

مثال ساده از تگ hgroup

<hgroup>
<h1>The Science Delusion</h1>
<h2>Freeing the Spirit of Enquiry</h2>
</hgroup>

گزینه سازگار با W3C بخاطر بسپارید

، هدف تگ hgroup پوشاندن زیرنویس , زیرعنوان و غیره از طرح کلی سند است (این امر از ظاهر شدن آن در فهرست مطالب جلوگیری می کند).

HTML5 (یعنی نسخه W3C HTML) از تگ hgroup پشتیبانی نمی کند. فقط نسخه WHATWG (HTML Living Standard) از این عنصر پشتیبانی می کند.

بنابراین ، اگر لازم است اسناد خود را با W3C سازگار کنید ، نمی توانید از این عنصر استفاده کنید.

همچنین ، W3C به صراحت بیان می کند که از عناصر <h1> - <h6> نباید برای علامت گذاری عنوان های فرعی ، زیرنویس ها ، عناوین جایگزین و برچسب ها استفاده شود ، مگر اینکه در نظر گرفته شده باشد عنوان یک بخش یا زیر بخش جدید. اگر نمی خواهید زیرنویس ها حاوی طرح کلی سند (فهرست مطالب) باشد و هدف آنها برای نشان دادن شروع یک بخش جدید نیست ، نمونه های زیر را بررسی کنید.

اولین انتخاب

برای علامت گذاری زیرنویس می توانید از تگ p استفاده کنید. این عناصر را می توان در داخل یک تگ header قرار داد. در صورت تمایل می توانید از CSS برای سبک سازی زیرنویس استفاده کنید.

<!DOCTYPE html>
<title>Example</title>
<style>
  h1 {
    color: orange;
  }

  header>p {
    font-weight: bold;
    font-size: larger;
    color: #ccc;
  }
</style>
<header>
  <h1>The Science Delusion</h1>
  <p>Freeing the Spirit of Enquiry</p>
</header>

دومین انتخاب

<h1>The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry</h1>

سومین انتخاب

با افزودن تگ br و برچسب <span> می توانید مثال قبلی رابه خط پایین ببرین با این کار می توانیدstyle ها را از زیر نویس ها جدا کنید.

<!DOCTYPE html>
<title>Example</title>
<style>
  h1 {
    color: orange;
    line-height: 1.5em;
  }

  h1>span {
    font-size: smaller;
    color: #ccc;
  }
</style>
<h1>The Science Delusion<br>
  <span>Freeing the Spirit of Enquiry</span>
</h1>

ویژگی ها

این تگ هیچ گونه ویژگی منحصر به فردی ندارد.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست