تگ abbr در HTML

تگ <abbr> در HTML مخفف اختصاری یا مخفف یک کلمه یا یک جمله را ایجاد میکند.
ذهن انسان محدودیت نداره.

تگ <abbr> در HTML مخفف اختصاری یا مخفف یک کلمه یا یک جمله را ایجاد میکند.

تگ abbr لزوماً استفاده از آن الزامی نیست abbr لزوما باید وقتی ما یخواهیم یک کلمه را مخفف یک کلمه دیگه کنیم از ان استفاده کنیم

.به این دقت کنید که تک باید فخفف یک کلمه رو نشون بده و ن چیز دیگه ای این موضوع خیلی مهمیه حتی برایه seo و خوندن اون فردی که در حال دیدن صفحه شماست .

مرورگر کاراکترهای موجود در تگ abbr را به عنوان مخفف یا اختصار ارائه می دهد.

برای رمزگشایی این مخفف ، از ویژگی عنوان جهانی استفاده می شود (هنگامی که ماوس را روی مخفف قرار می گیرید ، به عنوان متن نمایش داده می شود).

محتوای تگ abbr در برخی از مرورگرها را می توان به صورت برجسته نشون داد .

Syntax

تگ <abbr> با عنوان با <abbr></abbr>  درج شده بین تگ های شروع و پایان نوشته شده است. باید از تایتل استفاده کنیم برایه نشون دادن کلمه اصلی ای که مخفف شده .

<abbr>HTML</abbr>

یا 

<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>

ویژگی هایه تگ abbr

ویژگی ها را می توان به عنصر HTML اضافه کرد تا اطلاعات بیشتری درباره نحوه ظاهر یا رفتار آن عنصر ارائه دهد.تگ <abbr> هیچ ویژگی ای ندارد.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست