اموزش تگ footer در HTML

آموزش تگ footer در HTML | کاربرد تگ footer| معرفی تگ footer
ذهن انسان محدودیتی ندارد

کاربرد تگ footer در HTML ؟

پاورقی یک سایت از چه چیز هایی تشکیل شده است ؟

تگ footer پاورقی یک صفحه HTML یا بخشی از صفحه را میسازد. پاورقی ها معمولاً حاوی اطلاعاتی مانند نویسنده سند ، اطلاعات مربوط به حق چاپ ، پیوند به شرایط استفاده ، سیاست حفظ حریم خصوصی و غیره است.

طریقه نوشتن تگ footer

تگ footer به این شکل نوشته میشود <footer> </footer> با محتوای پاورقی درج شده بین برچسب های شروع و پایان نوشته شده است.

<footer>
	Footer content...
</footer>
تگ footer را می توان در هر جایی که یک صفحه وجود دارد قرار داد  اما نمی تواند در تگ header یا تگ footer دیگری قرار گیرد و نمی تواند حاوی header دیگه ای باشد.

مثال ها

یک مثل ساده از تگ


در اینجا مثالی از تگ برای علامت گذاری پاورقی یک صفحه اوردیم.

<!doctype html>
<html>
<head>
	<title>Page title...</title>
</head>
<body>
	<header>
		<h1>Heading</h1>
		<b><p>Header content...</p></b>
	</header>
	<nav>
		Nav content...
	</nav>
	<main>
		<article>
			<p>Article content...</p>
		</article>
	</main>
	<footer>
		Footer content...
	</footer>
</body>
</html>

پاورقی در بالای صفحه

footer لزوماً لازم نیست که در پایین سند نشان داده شود (اگرچه این احتمالاً رایج ترین کاربرد است). در اینجا مثالی از قرار دادن footer در نزدیکی بالای سند آورده شده است.

<!doctype html>
<html>
<head>
	<title>Page title...</title>
</head>
<body>
	<footer>
		Footer content...
	</footer>
	<main>
		<article>
			<p>Article content...</p>
		</article>
	</main>
</body>
</html>

استفاده چند تگ در footer

یک سند می تواند چندین تگ داشته باشد. در اینجا نمونه ای از یک سند با دو صفحه وجود دارد (یکی در بالا و دیگری در پایین).

<!doctype html>
<html>
<head>
	<title>Page title...</title>
</head>
<body>
	<footer>
		<a href="/">Home</a>
	</footer>
	<main>
		<article>
			<p>Article content...</p>
		</article>
	</main>
	<footer>
		<a href="/">Home</a>
	</footer>
</body>
</html>

پانویس های بخش
همانطور که یک سند کامل می تواند شامل چند footer باشد ، هر بخش از یک صفحه نیز می تواند شامل شود.

در اینجا ، ما دو تگ داریم که حاوی پاورقی های مربوط به خود هستند. صفحه خود دارای پاورقی جداگانه است.

<!doctype html>
<html>
<head>
	<title>Page title...</title>
</head>
<body>
	<main>
		<article>
			<p>Article content...</p>
			<footer>
				Footer content...
			</footer>
		</article>
		<article>
			<p>Article content...</p>
			<footer>
				Footer content...
			</footer>
		</article>
	</main>
	<footer>
		Footer content...
	</footer>
</body>
</html>

آدرس ها

پاورقی ها اغلب حاوی اطلاعات تماس با نویسنده صفحه هستند. اطلاعات تماس باید داخل footer با استفاده از address نوشته شود.

<!doctype html>
<html>
<head>
	<title>Page title...</title>
</head>
<body>
	<main>
		<article>
			<p>Article content...</p>
		</article>
	</main>
	<footer>
		<address>
			Contact: <a href="info@2050c.com">Homer Shakespeare</a>
		</address>
	</footer>
</body>
</html>

ویژگی ها

این تگ هیچ گونه ویژگی منحصر به فردی نمیپزیرد.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست