شروع کار با XML | بخش اول

اموزش و شروع کار با XML

XML مخفف زبان نشانه گذاری معرفی میشود.
XML برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است.
XML به صورتی طراحی شده است که هم قابل خواندن و هم برای عموم قابل درک باشد. و این مطالب پیشنیاز برای شروع کار با XML است.

برای شروع کار با XML به این مثال ها دقت کنید:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
 <to>Tove</to>
 <from>Jani</from>
 <heading>Reminder</heading>
 <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<breakfast_menu>
<food>
  <name>Belgian Waffles</name>
  <price>$5.95</price>
  <description>
  Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup
  </description>
  <calories>650</calories>
</food>
<food>
  <name>Strawberry Belgian Waffles</name>
  <price>$7.95</price>
  <description>
  Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream
  </description>
  <calories>900</calories>
</food>
<food>
  <name>Berry-Berry Belgian Waffles</name>
  <price>$8.95</price>
  <description>
  Belgian waffles covered with assorted fresh berries and whipped cream
  </description>
  <calories>900</calories>
</food>
<food>
  <name>French Toast</name>
  <price>$4.50</price>
  <description>
  Thick slices made from our homemade sourdough bread
  </description>
  <calories>600</calories>
</food>
<food>
  <name>Homestyle Breakfast</name>
  <price>$6.95</price>
  <description>
  Two eggs, bacon or sausage, toast, and our ever-popular hash browns
  </description>
  <calories>950</calories>
</food>
</breakfast_menu>

چرا XML بخوانیم؟

XML در بسیاری از سیستمهای مختلف فناوری اطلاعات نقش مهمی ایفا می کند.
XML اغلب برای توزیع داده ها از طریق اینترنت استفاده می شود.
و این موضوع که این نرم افزار (برای انواع توسعه دهندگان نرم افزار) قابل درک باشد حائز اهمیت است.

آنچه شما خواهید آموخت

این اموزش درک کاملی از XML رابرای شروع به کار به شما ارائه میدهد.
XML چیست؟
XML چگونه کار میکند؟
چگونه می توانم از XML استفاده کنم؟
برای چه می توانم از XML استفاده کنم؟

استانداردهای مهم XML

این اموزش در استانداردهای مهم زیر خلاصه می شود:
XML AJAX
XML DOM
XML XPath
XML XSLT
XML XQuery
XML DTD
XML Schema
XML Services
توصیه می کنیم این مطالب آموزشی را برای آغار فعالیت و کار با XML حتما مطالعه کنید.

با مثال یاد بگیرید

نمونه ها از ۱۰۰۰ کلمه بهتر است. مثالها معمولاً آسانتر از توضیحات متن هستند. برای اغاز این کار
این آموزش با توضیح مثالها “آن را خودتان امتحان کنید” تمام توضیحات را تکمیل می کند.
XML Examples
AJAX Examples
DOM Examples
XPath Examples
در آغاز کار با XML اگر همه نمونه ها را امتحان کنید ، در مدت زمان بسیار کوتاهی دراین مورد اطلاعات زیادی کسب خواهید کرد.

دریافت گواهینامه خود

گواهینامه HTML دانش شما را درباره HTML مستند می کند.
گواهی CSS دانش شما را در مورد CSS پیشرفته مستند می کند.
دانش شما درباره JavaScriptگواهی و HTML DOM را مستند می کند.
گواهینامه Python. دانش شما را درباره Python. مستند می کند.
گواهی jQuery دانش شما را در مورد jQuery مستند می کند.
گواهی SQL دانش شما را در مورد SQL مستند می کند.
گواهی PHP دانش شما در مورد PHP و MySQL را مستند می کند.
گواهی XML دانش شما را در مورد XML ، XML DOM و XSLT مستند می کند.
گواهی Bootstrap دانش شما را در مورد چارچوب Bootstrap مستند می کند.

اغاز کار با XML

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست