آموزش تگ figure در HTML

آموزش تگ figure در HTML | کاربرد تگ figure | معرفی تگ figure
ذهن انسان محدودتی ندارد

کاربرد تگ figure در HTML چیست ؟

تگ figure محتوای جریانی را نشان می دهد که خود مختار است و معمولاً به عنوان یک واحد از جریان اصلی صفحه نمایش داده می شود.

کاربرد تگ

کاز تگ figure می توان برای حاشیه نویسی تصاویر ، نمودارها ، عکس ها ، لیست کد و غیره استفاده کرد.

نکته: هر جمله در یک پاراگراف شکل خود را دارد. تصویری که بخشی از یک جمله باشد برای شکل نامناسب است ، اما کل جمله ساخته شده از تصاویر مناسب است.

طریقه نوشتن

تگ figure با عنوان <figure> </figure> با زیرنویس درج شده بین برچسب های شروع و پایان نوشته شده است. برای تهیه زیرنویس برای محتوای تگ figure می توانید از عنصر figcaption استفاده کنید. در صورت استفاده ، تگ figcaption یا به عنوان فرزند اول یا آخرین فرزند برچسب figure والدین خود قرار می گیرد.

<figure>
	<figcaption>
		Caption here...
	</figcaption>
	
	Figure content here...
<figure>

و یا:

<figure>	
	Figure content here...

	<figcaption>
		Caption here...
	</figcaption>
<figure>

مثال ها

یک مثال ساده از تگ

figure برای علامت گذاری بخشی از کد نمونه استفاده می شود. در این مثال ، تگ figcaption به عنوان اولین فرزند عنصر figure قرار می گیرد.

<p><a href="#1">Figure 1</a> provides the JavaScript code for creating an alert box:</p>
<figure id="1">
<figcaption>Figure 1. JavaScript Alert Box.</figcaption>
<pre><code>alert('Hello!');</code></pre>
</figure>

تصاویر

برای علامت گذاری تصاویر می توانید از figure استفاده کنید. اما نه فقط هر تصویری. اگر تصویر خود مختار باشد ، برای استفاده در figure مناسب است. به عنوان مثال ، تصویر اصلی در گالری تصاویر کاندیدایی ایده آل برای عنصر figure است. نمودارها یا نمودارها نیز به شرطی که بخشی از جریان طبیعی محتوا باشند ، گزینه های مناسبی برای استفاده با برچسب figure هستند. قرار دادن بیش از یک تصویر در یک figure مشکلی نیست ، به شرطی که کل گروه از محتوای مستقل باشند. در اینجا مثالی از علامت گذاری تصویر با برچسب figure آورده شده است:

<figure>
<img src="....." alt="Map of Australia and New Zealand.">
<figcaption>Australia & NZ</figcaption>
</figure>

شعر / متن ترانه شعرها و شعرها

می توانند با figure مشخص شوند. توجه داشته باشید که عنصر cite درون عنصر figcaption است.

<figure>
  <p>Shall I compare thee to a summer's day?<br>
    Thou art more lovely and more temperate:<br>
    Rough winds do shake the darling buds of May,<br>
    And summer's lease hath all too short a date.</p>
  <figcaption><cite>William Shakespeare</cite></figcaption>
</figure>

ویژگی ها

این تگ هیچ ویژگی منحصر به فردی نمیپزیرد.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست