نحوه اجرای XML | بخش پنجم

قوانین نحوه اجرای XML بسیار ساده و منطقی است. این قوانین برای یادگیری و استفاده بسیار ساده است.

اسناد در XML باید یک عنصر ریشه داشته باشند

<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>

در این مثال <Note> عنصر اصلی است:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

مقدمه XML

این خط مقدمه نامیده میشود:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

مقدمه XML اختیاری است. اگر وجود داشته باشد ، ابتدا باید در سند آمده باشد.

اسناد XML می تواند شامل شخصیت های بین المللی ، مانند نروژی یا فرانسوی باشد.

برای جلوگیری از خطا در XML باید مز گذاری شوند و یا فایلهای XML خود را به عنوان UTF-8 ذخیره کنید.UTF-8 رمزگذاری شخصیت پیش فرض برای اسناد XML است.رمزگذاری کاراکتر را می توان در آموزش مجموعه کاراکترهای ما مطالعه ک رد.

UTF-8 همچنین رمزگذاری پیش فرض برای HTML5 ، CSS ، JavaScript ، PHP و SQL است.

همه عناصر XML باید دارای برچسب بسته باشند

در XML ، حذف برچسب بسته شدن غیرقانونی است. همه عناصر باید دارای برچسب بسته باشند:

<p>This is a paragraph.</p>
<br />

توجه: مقدمه XML برچسب بسته ای ندارد! این یک خطا نیست. مقدمه بخشی از سند XML نیست.

برچسب های XML قابل نفوذ به فایل ها هستند

نحوه اجرای XML

برچسب های XML حقابل نفوذ هستند. برچسب با تگ متفاوت است.برچسب های باز و بسته باید با همان فرمت نوشته شود:

<message>This is correct</message>

“برچسب های باز و بسته” اغلب به “برچسب های شروع و پایان” گفته می شود. و باید تشخیص داده شود که از کدام استفاده کنیم.

عناصر XML در واقع باید به طور صحیح وارد شوند

در HTML ، شما ممکن است عناصر کاملاً تو در تو را مشاهده کنید:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>

در XML ، همه عناصر باید به درستی درون یکدیگر قرار بگیرند:

b><i>This text is bold and italic</i></b>
در مثال بالا,از انجایی که عنصر <i> درون عنصر <b> باز میشود, بنابراین باید در عنصر<b> بسته شود

ویژگیهای XML را باید به طور دقیق بیان کرد

عناصر XML دقیقاً مانند HTML می توانند دارای ویژگی هایی در خصوص نام و مقدار باشند.

<note date="12/11/2007">
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
</note>

منابع ارجاع

برخی از شخصیت ها در XML معنای خاصی دارند.

اگر یک کاراکتر مانند “<” را درون یک عنصر XML قرار دهید ، خطایی ایجاد می کند زیرا تجزیه کننده آن را به عنوان شروع یک عنصر جدید تعبیر می کند.

با این کار خطای XML ایجاد می شود:
<message>salary < 1000</message>
برای جلوگیری از این خطا ، نویسه “<” را با یک الگوی مشخص جایگزین کنید:
<message>salary < 1000</message>
۵ مرجع از پیش تعریف شده موجود در XML وجود دارد
&lt;<less than
&gt;>greater than
&amp;&ampersand 
&apos;apostrophe
&quot;quotation mark

<و & در XML اشتباه است ، اما جایگزینی با & gt؛ عملکرد درستی است.

نظرات در XML

نحوه نوشتن نظرات در XML مشابه HTML است:
<!-- This is a comment -->
این دو خط دربین پیشنهادها مورد قبول نیست:
<!-- This is an invalid -- comment -->

فضای سفید در XML حفظ شده است.

XML چندین فضای سفید را کوتاه نمی کند (HTML کوتاه چندین فضای سفید را به یک فضای سفید اختصاص می دهد): روش نمایش XML
XML:Hello           Tove
HTML:Hello Tove

XML خط جدید را به عنوان LF ذخیره می کند

برنامه های ویندوز خط جدیدی را به عنوان: بازگشت کالسکه و خوراک خط (CR + LF) ذخیره می کنند. یونیکس و Mac OSX از LF استفاده می کنند.سیستم های قدیمی مک از CR استفاده می کنند.XML خط جدیدی را با عنوان LF ذخیره می کند. روش نمایش XML نحوه اجرای XML

روش صحیح XML

گفته می شود اسناد XML که مطابق با قوانینن ب صورت مثال های بالا هستند و در اسناد XML به درستی عمل میکنند. روش نمایش XML نحوه اجرای XML

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست