نصب PHP رویه ویندوز | بخش سوم

What Do I Need?

برای شروع استفاده از PHP ، می توانید:

با پشتیبانی از PHP و MySQL یک میزبان وب پیدا کنید
یک سرور وب را روی رایانه شخصی خود نصب کرده و سپس PHP و MySQL را نصب کنید

برای پشتیبانی از PHP از یک میزبان وب استفاده کنید.

اگر سرور شما پشتیبانی از PHP را فعال کرده است ، دیگر نیازی به انجام کاری ندارید.

فقط برخی از فایلهای .php ایجاد کنید ، آنها را در فهرست وب خود قرار دهید و سرور به طور خودکار آنها را برای شما تجزیه می کند.

دیگر نیازی به تدوین چیزی یا نصب ابزار اضافی ندارید.

از آنجا که PHP رایگان است ، بیشتر میزبان وب پشتیبانی از PHP را ارائه می دهند.

اما اگر سرور شما از PHP پشتیبانی نمی کند ، باید:

یک سرور وب نصب کنید
PHP را نصب کنید
پایگاه داده مانند MySQL را نصب کنید
وب سایت رسمی PHP (PHP.net) دستورالعمل نصب برای PHP را دارد: http://php.net/manual/en/install.php

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست