ویرایشگرهای HTML | بخش سوم

HTML را با استفاده از Notepad یا TextEdit یادبگیرین .


صفحات وب با استفاده از ویرایشگرهای حرفه ای HTML قابل ایجاد و اصلاح هستند.

با این حال ، برای یادگیری HTML یک ویرایشگر متن ساده مانند Notepad (PC) یا TextEdit (Mac) را توصیه می کنیم.

ما اعتقاد داریم که استفاده از ویرایشگر متن ساده روش خوبی برای یادگیری HTML است.

برای ایجاد اولین صفحه وب خود با Notepad یا TextEdit مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله ۱: دفترچه یادداشت باز (PC)
ویندوز ۸ یا بالاتر:

صفحه شروع را باز کنید (نماد پنجره در پایین سمت چپ صفحه نمایش). دفترچه یادداشت را تایپ کنید.

ویندوز ۷ یا بالاتر:

شروع را باز کنید> برنامه ها> لوازم جانبی> دفترچه یادداشت

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست