چگونه میتوان از XML استفاده کرد |بخش سوم

در این بخش این موضوع که چگونه میتوان از XML استفاده کرد را مورد بررسی قرار میدهیم. و کاربرد XML را با ذکر مثال ارائه میدهیم . برای سهولت در فهم این مبحث به مثال ها دقت کنید. XML در بسیاری از جنبه های توسعه وب استفاده می شود.
XML اغلب برای جدا کردن داده ها برای عرضه استفاده می شود.

XML جداسازی داده ها برای عرضه

XML اطلاعاتی در مورد نحوه نمایش ندارد.
از داده های XML مشابه می توان در سناریوهای مختلف استفاده کرد.
به همین دلیل ، با XML ، جدایی کامل بین داده ها و عرضه وجود دارد.

XML معمولاً یک مکمل HTML است

در بسیاری از برنامه های HTML از XML برای ذخیره یا انتقال داده استفاده می شود ، در حالی که از HTML برای قالب بندی و نمایش داده های یکسان است.

XML داده ها را از HTML جدا می کند

در حال نمایش داده ها در HTML ، لازم نیست هنگام تغییر داده ها ، فایل HTML را ویرایش کنید.
با XML ، داده ها را می توان در پرونده های XML جداگانه ذخیره کرد.
با چند خط کد JavaScript ، می توانید یک فایل XML را بخوانید و محتوای داده های هر صفحه HTML را به روز کنید. وبا ارائه این روش ها میتوان چگونگی استفاده از XML را فرا گرفت و از XML بهره وری لازم را انجام داد.

نمایش Books.XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>

 <book category="cooking">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
 </book>

 <book category="children">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
 </book>

 <book category="web">
  <title lang="en">XQuery Kick Start</title>
  <author>James McGovern</author>
  <author>Per Bothner</author>
  <author>Kurt Cagle</author>
  <author>James Linn</author>
  <author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
  <year>2003</year>
  <price>49.99</price>
 </book>

 <book category="web" cover="paperback">
  <title lang="en">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
 </book>

</bookstore>

در مورد چگونگی استفاده از XML و JavaScript در بخش DOM این آموزش اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.

داده تراکنش

هزاران قالب XML در بسیاری از صنایع مختلف برای توصیف معاملات روزانه اطلاعات وجود دارد:
سهام و بورس
تراکنشهای مالی
اطلاعات پزشکی
داده های ریاضی
اندازه گیری های علمی
اطلاعات اخبار
خدمات هواشناسی

مثال: اخبار XML

برای اینکه توانایی این را داشته باشیم که چگونه میتوان از XML استفاده کرد به مثال ها دقت کنید و آنها را به خاطر بسپارید.

XMLNews مشخصاتی برای تبادل اخبار و سایر اطلاعات است.
استفاده از یک استاندارد تولید و دریافت و بایگانی هرگونه اطلاعات خبری را از طریق سخت افزار ، نرم افزار و برنامه نویسی مختلف برای هر دو تولیدکننده و مصرف کننده اخبار آسانتر می کند.

یک مثال از XMLNews:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nitf>
 <head>
  <title>Colombia Earthquake</title>
 </head>
 <body>
  <headline>
   <hl1>143 Dead in Colombia Earthquake</hl1>
  </headline>
  <byline>
   <bytag>By Jared Kotler, Associated Press Writer</bytag>
  </byline>
  <dateline>
   <location>Bogota, Colombia</location>
   <date>Monday January 25 1999 7:28 ET</date>
  </dateline>
 </body>
</nitf>

مثال: XML سرویس هواشناسی

چگونه میتوان از XML در یک سرویس ملی آب و هوا استفاده کرد؟

یک سرویس ملی آب و هوا XML از NOAA (اداره ملی اقیانوس و اتمسفر):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<current_observation>

<credit>NOAA's National Weather Service</credit>
<credit_URL>http://weather.gov/</credit_URL>

<image>
 <url>http://weather.gov/images/xml_logo.gif</url>
 <title>NOAA's National Weather Service</title>
 <link>http://weather.gov</link>
</image>

<location>New York/John F. Kennedy Intl Airport, NY</location>
<station_id>KJFK</station_id>
<latitude>40.66</latitude>
<longitude>-73.78</longitude>
<observation_time_rfc822>Mon, 11 Feb 2008 06:51:00 -0500 EST
</observation_time_rfc822>

<weather>A Few Clouds</weather>
<temp_f>11</temp_f>
<temp_c>-12</temp_c>
<relative_humidity>36</relative_humidity>
<wind_dir>West</wind_dir>
<wind_degrees>280</wind_degrees>
<wind_mph>18.4</wind_mph>
<wind_gust_mph>29</wind_gust_mph>
<pressure_mb>1023.6</pressure_mb>
<pressure_in>30.23</pressure_in>
<dewpoint_f>-11</dewpoint_f>
<dewpoint_c>-24</dewpoint_c>
<windchill_f>-7</windchill_f>
<windchill_c>-22</windchill_c>
<visibility_mi>10.00</visibility_mi>

<icon_url_base>http://weather.gov/weather/images/fcicons/</icon_url_base>
<icon_url_name>nfew.jpg</icon_url_name>
<disclaimer_url>http://weather.gov/disclaimer.html</disclaimer_url>
<copyright_url>http://weather.gov/disclaimer.html</copyright_url>

</current_observation> 

❮ Previous
Next ❯

COLOR PICKER
 

HOW TO
Tabs
Dropdowns
Accordions
Side Navigation
Top Navigation
Modal Boxes
Progress Bars
Parallax
Login Form
HTML Includes
Google Maps
Range Sliders
Tooltips
Slideshow
Filter List
Sort List
SHARE
 

 
CERTIFICATES
HTML
CSS
JavaScript
SQL
Python
PHP
jQuery
Bootstrap
XML
Read More » 

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست