XML

عناصر XML | بخش ششم

عناصر XML | بخش ششم

یک سند XML شامل اصول و ارکان XML است. عنصر XML چیست؟ یک عنصر XML از برچسب شروع و تا برچسب پایان تشکیل شده <price>29.99</price> یک عنصر می تواند شامل موارد زیر باشد: متنویژگی هایعناصر دیگریا ترکیبی از ...
نحوه اجرای XML | بخش پنجم

نحوه اجرای XML | بخش پنجم

قوانین نحوه اجرای XML بسیار ساده و منطقی است. این قوانین برای یادگیری و استفاده بسیار ساده است. اسناد در XML باید یک عنصر ریشه داشته باشند <root> <child> <subchild>.....</subchild> </child> </root> در این مثال <Note> عنصر اصلی ...
ویژگی های XML | بخش هفتم

ویژگی های XML | بخش هفتم

ویژگی های XML بدین شرح است: عناصر XML دقیقاً مانند HTML می توانند دارای جزییات باشند.جزئیات به گونه ای طراحی شده اند که داده های مربوط به یک عنصر خاص را تشکیل دهد. ویژگی های XML باید نقل ...
عرضه XML | بخش نهم

عرضه XML | بخش نهم

برای عرضه XML در ابتدا فایلهای XML خام را می توان در همه مرورگرهای اصلی مشاهده کرد.انتظار نداشته باشید که فایلهای XML به صورت صفحات HTML نمایش داده شوند. مشاهده فایلهای XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ...
فضای نام ها در XML | بخش هشتم

فضای نام ها در XML | بخش هشتم

در بخش فضای نام ها در XML محیط های موجود در XML روشی برای جلوگیری از درگیری نام عنصر ارائه می دهد. تضاد نام ها در XML ، نام عناصر توسط توسعه دهنده تعریف می شود. این اغلب منجر ...
ساختار XML | بخش چهارم

ساختار XML | بخش چهارم

در این بخش ساختار XML را مورد بررسی قرار میدهیم. به این صورت بیان میکنیم که اسناد XML ساختار درختی را تشکیل می دهد و از "ریشه" شروع می شود و شاخه های آن به "برگ" می رسد. ساختار ...
چگونه میتوان از XML استفاده کرد |بخش سوم

چگونه میتوان از XML استفاده کرد |بخش سوم

در این بخش این موضوع که چگونه میتوان از XML استفاده کرد را مورد بررسی قرار میدهیم. و کاربرد XML را با ذکر مثال ارائه میدهیم . برای سهولت در فهم این مبحث به مثال ها دقت کنید. XML در ...
معرفی XML | بخش دوم

معرفی XML | بخش دوم

XML چیست؟ در این بخش به معرفی XML میپردازیم. XML ابزاری مستقل از نرم افزار و سخت افزار برای ذخیره و انتقال داده است. XML مخفف زبان نشانه گذاری معرفی میشودXML یک زبان نشانه گذاری مانند HTML استXML برای ...
شروع کار با XML | بخش اول

شروع کار با XML | بخش اول

اموزش و شروع کار با XML XML مخفف زبان نشانه گذاری معرفی میشود.XML برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است.XML به صورتی طراحی شده است که هم قابل خواندن و هم برای عموم قابل درک ...