الگوریتم گوگل

الگوریتم های گوگل چیست؟

الگوریتم های گوگل چیست؟

الگوریتم به گروهی از دستورالعملها و فرمولها گفته میشود که با هدف حل مسئله مرحله به مرحله اجرا میشوند .الگوریتمها اطلاعات را دریافت و بررسی میکنند و بعد از انجام تحقیقات لازم، یک نتیجه مشخص به ما نشان میدهند.گوگل ...
الگوریتم های Google چیست؟

الگوریتم های Google چیست؟

اگر به بازاریابی اینترنتی ادامه می دهید یا حتی به طور منظم به صورت آنلاین به دنبال اطلاعات هستید ، احتمالاً از الگوریتم هایه گوگل شنیده اید. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که دقیقاً چیست؟ برای ...