اموزش تگ em

اموزش تگ em در html

اموزش تگ em در html

تگ em بیانگر تاکید بر آن است. برچسب em هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شما نیاز به تأکید بر یک کلمه یا عبارت خاص در یک جمله داشته باشید. قرار دادن تأکید بر استرس معنای جمله را ...