بازدید سایت

نمایش تعداد باز دید نوشته در وردپرس

نمایش تعداد باز دید نوشته در وردپرس

چه طور بفهمیم یک پست ما چند بازدید داشته؟ چرا فهمیدن تعداد بازدید نوشته مهمه ؟ فهمیدن تعداد بازدید مطالب یک ویسایت خلی مهمه تا بتونیم متوجه بشیم در روز چند بار مطلب ما دیده شده از کلمه کلیدی ...
افزایش سرعت لود سایت

افزایش سرعت لود سایت

مواردی در خصوص سرعت لود وب سایت: افزایش سرعت لود سایت و کاهش زمان لود سایت رابطه معکوس دارند: با چه سرعتی صفحه موبایل محتوا را به کاربران نمایش می دهد (زمان کمتر بهتر است) بهترین زمان نمایش : ...