زبان برنامه نویسی

دیکشنری ها در پایتون | قسمت ۱۷

دیکشنری ها در پایتون | قسمت ۱۷

فرهنگ لغت مجموعه ای است که بدون هماهنگی ، تغییر و فهرست بندی است. در لغت نامه های پایتون با علامت های {} نوشته شده است و دارای کلید و مقادیر هستند.مثال ایجاد و چاپ فرهنگ لغت: thisdict ...
مجموعه ها در پایتون | قسمت ۱۶

مجموعه ها در پایتون | قسمت ۱۶

یک مجموعه شامل collection است که unordered و unindexedاست. در مجموعه ها پایتون را با علامت های } و { نشان میدهند. ایجاد یک مجموعه: thisset = {"apple", "banana", "cherry"} print(thisset) توجه: مجموعه ها نامرتب (Unordered)هستند ، بنابراین نمی ...
تاپل ها در پایتون | قسمت ۱۵

تاپل ها در پایتون | قسمت ۱۵

تاپلTuple مجموعه ای است که سفارش داده می شود و غیرقابل تغییر است. در پایتون تپل هایی با براکت های گرد نوشته شده است. مثالایجاد یک Tuple: thistuple = ("apple", "banana", "cherry") print(thistuple) به موارد Tuple دسترسی پیدا کنیدشما ...
لیست های پایتون | قسمت ۱۴

لیست های پایتون | قسمت ۱۴

مجموعه های پایتون (آرایه ها)چهار نوع داده جمع آوری در زبان برنامه نویسی پایتون وجود دارد:لیست مجموعه ای است که سفارش داده می شود و قابل تغییر است. به اعضای کپی اجازه می دهد.Tuple مجموعه ای است که ...
اپراتورهای پایتون | قسمت ۱۳

اپراتورهای پایتون | قسمت ۱۳

از اپراتور ها برای انجام عملیات بر روی متغیرها و مقادیر استفاده می شود.پایتون عملگر ها را در گروه های زیر تقسیم می کند: عملگرهای محاسباتی (arithmetic operators)عملگرهای مقایسه ای (comparison operators)عملگرهای انتساب (assignment operator)عملگرهای منطقی (logical operator)عملگرهای ...