زبان HTML چیست

تگ abbr در HTML

تگ abbr در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره. تگ <abbr> در HTML مخفف اختصاری یا مخفف یک کلمه یا یک جمله را ایجاد میکند. تگ abbr لزوماً استفاده از آن الزامی نیست abbr لزوما باید وقتی ما یخواهیم یک کلمه را مخفف یک کلمه ...
معرفی تگ های HTML.

معرفی تگ های HTML.

معرفی کلی تگ های HTML تگ های HTML با <> شروع شده و با </> تمام میشود بعضی تگ های HTML تگ پایانی ندارند .<tagname> محتوا به اینجا می رود ... </tagname>عنصر HTML همه چیز از برچسب شروع تا تگ ...
کد هایه اصلی HTML.

کد هایه اصلی HTML.

در این قسمت چند مثال اساسی از کد هایه اصلی HTML میزنیم . اگر از برچسب هایی استفاده می کنید که هنوز درباره اونا چیزی نمیدونید ، نگران نباشید، در ادامه تمام آن ها را توضیح میدهیم . تمام اسناد HTML ...
ویرایشگر های HTML

ویرایشگر های HTML

ویرایشگر های HTML ,HTML را با استفاده از ++notepad یا TextEdit بیاموزید. صفحات وب با استفاده از ویرایشگرهای حرفه ای HTML قابل ایجاد و اصلاح هستند. با این حال ، برای یادگیری HTML یک ویرایشگر متن ساده مانند Notepad ...