css خارجی

css خارجی چیست:

css خارجی چیست:

css خارجی چیست: یکی از رایج ترین روش ها در پروژه های واقعی استفاده از روش External برای افزودن کد های CSS به صفحه است. در این روش شما میتوانید ظاهر تمام صفحات وب سایت را با ویرایش در یک ...