css

تگ abbr در HTML

تگ abbr در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره. تگ <abbr> در HTML مخفف اختصاری یا مخفف یک کلمه یا یک جمله را ایجاد میکند. تگ abbr لزوماً استفاده از آن الزامی نیست abbr لزوما باید وقتی ما یخواهیم یک کلمه را مخفف یک کلمه ...
Text Colors in bootstrap| رنگ متن در بوت استرپ

Text Colors in bootstrap| رنگ متن در بوت استرپ

Bootstrap 4 کلاسهای متنی دارد که می توان از آنها برای ارائه "معنی از طریق رنگ ها" استفاده کرد. <div class="container"> <h2>Contextual Colors</h2> <p>Use the contextual classes to provide "meaning through colors":</p> <p class="text-muted">This text is muted.</p> <p ...
آموزش رایگان CSS

آموزش رایگان CSS

css چیست: زبانی است که سبک و مدل کلیه یک سند HTML را توصیف می کند.کلمه CSS مخفف عبارت انگلیسی Cascading style sheets،به معنی ‌صفحات استایل آبشاری هست. کد های سی اس اس دستوراتی هستن که توسط اون‌ها می‌توانیم تمامی ...